Advertisement
Kunci Jawaban

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 7 PAI Ayo Berlatih Halaman 135 136 137 138 Semester 2

Advertisement
Published by
Azirah Ristin
Advertisement

KUNCI JAWABAN BUKU PAKET -pada Kunci Jawaban Buku Paket Kelas 7 PAI Ayo Berlatih Halaman 135 136 137 138 Semester 2 Kurikulum 2013, soal pada kunci jawaban ini bersumber dari buku Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa edisi revisi 2017. untuk artikel ini kita akan dibawa pada materi Bab 9 Menumpuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu.

 

 

Kunci Jawaban PAI kelas 7 Semester 2 Halaman 135 136 137 138 revisi 2017 ini terdiri dari satu halaman dengan pembahasan ayo berlatih dengan soal dan jawaban lengkap yang terdapat pada buku siswa kurikulum 2013. artikel ini dibuat untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan soal soal yang terdapat didalam buku siswa, diharapkan dengan adanya kunci jawaban ini dapat meningkatkan kekampuan dan minat belajar siswa.

dalam pembahasan PAI kelas Vll semester 2 ini terdapat berbagai macam soal yang harus dikerjakan siswa dirumah maupun disekolah. nah, untuk siswa yang belum menemukan kunci jawaban tersebut bisa langsung mengujungi jawabanbukupaket.com untuk mendapatkan kunci jawaban alternatif pada Halaman 135 136 137 138 ini.

 

Kunci Jawaban PAI Kelas 7 Halaman 135

 

II. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, dan D!

1.      Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat jumat dan meninggalkan …

a.       Jual beli.

b.      Perbuatan keji dan munkar.

c.       Pekerjaan.

d.      Sekolah.

        Jawaban : a.  Jual beli.

 

2.      Dalil yang menunjukkan bahwa salat jum’ah itu wajib adalah …

a.       Q.S. Al – Jumu’ah/62 : 6.

b.      Q.S. Al – Jumu’ah/62 : 7.

c.       Q.S. Al – Jumu’ah/62 : 8.

d.      Q.S. Al – Jumu’ah/62 : 9.

Jawaban : d.  Q.S. Al – Jumu’ah/62 : 9.

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 7 PAI Ayo Berlatih Halaman 42 43 44 Semester 1

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 7 PAI Ayo Berlatih Halaman 72 73 74 Semester 1

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 194 195 196 Semester 2

 

Kunci Jawaban PAI Kelas 7 Halaman 136

 

3.      Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah adalah …

a.       Muballig.

b.      Dai kecil.

c.       Ustad.

d.      Khatib.

       Jawaban : d. Khatib.

 

4.      Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi keringanan untuk tidak salat Jumat tetapi ia wajib …

a.       Salat Zuhur.

b.      Salat Jamak.

c.       Meng – Qada Salat.

d.      Membayar Fidyah.

        Jawaban : a  Salat Zuhur.

 

5.      Jika kita bicara ketika khatib sedang berkhotbah, salat jumat yang kita lakukan akan …

a.       Kurang sempurna.

b.      Sia – sia.

c.       Sah.

d.      Mendapat dosa.

       Jawaban : b.  Sia – sia.

 

6.      Perhatikan hal – hal berikut ini : …

1.      Islam.

2.      Balig (dewasa).

3.      Mendengarkan khotbah.

4.      Laki – laki.

Syarat sah untuk melaksanakan salat jum’at adalah …

a.       1, 2, dan 3.

b.      1, 2, dan 4.

c.       2, 3, dan 4.

d.      1, 3, dan 4.

Jawaban : b. 1, 2, dan 4.

 

7.      Perhatikan pernyataan berikut ini :

1.      Mengucapkan puji – pujian kepada Allah.

2.      Mengucapkan dua kalimat syahadat.

3.      Membaca ayat al – Qur’an pada salah satu dua khotbah.

4.      Di waktu zuhur dan setelah dua khotbah.

Yang merupakan rukun khotbah adalah ..

a.       1, 2, dan 3.

b.      1, 2, dan 4.

c.       2, 3 dan 4.

d.      1, 3 dan 4.

        Jawaban : a. 1, 2, dan 3

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 7 PAI Ayo Berlatih Halaman 27 28 29 Semester 1

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 7 PAI Ayo Berlatih Halaman 11 12 13 14 Semester 1

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 194 195 196 Semester 2

 

 

Kunci Jawaban PAI Kelas 7 Halaman 137

 

8.      Tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan salat jumat adalah …

a.       Rumah sakit.

b.      Masjid.

c.       Jalan raya.

d.      Ruangan khusus.

Jawaban : b. Masjid

 

9.      Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi – wangian merupakan …

a.       Sunah salat jum’at.

b.      Syarat sah salat jum’at.

c.       Syarat wajib salat jum’at.

d.      Syarat khotbah jum’at.

Jawaban : a.  Sunah salat jum’at.

 

10.  Halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan salat jum’at adalah …

a.       Masjidnya jauh.

b.      Angin kencang dan hujan deras.

c.       Terlalu sibuk dengan pekerjaannya.

d.      Cuaca sangat panas sekali.

       Jawaban : b. Angin kencang dan hujan deras.

 

III. Uraian

Jawablah soal berikut ini sesuai dengan pernyataan!

1. Apa yang kamu ketahui tentang Salat Jumat?

Jawaban:

 Salat Jumat adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah. Salat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat di waktu salat Zuhur. Hukum melaksanakan salat Jumat adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat.

 

2. Mengapa laki-laki diwajibkan Salat Jumat?

Jawaban: 

Sesuai dengan syariat, bahwa laki-laki hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan salat Jumat dan tidak diwajibkan kepada perempuan

 

3. Siapakah yang boleh jadi khatib?

Jawaban: 
– Laki-Laki
– Baligh
– Mempunyai pengetahuan yang kuat seputar agama
– Suci dari hadas maupun najis

 

4. Sebutkan syarat-syarat Salat Jumat!

Jawaban: 
Syarat wajib:
– Islam
– Baligh
– Berakal
– Laki-laki
– Sehat
– Menetap atau bermukim, seorang musafir hukumnya tidak wajib

Syarat sah:
– Dilaksanakan di tempat yang dijadikan tempat bermukim penduduk
– Dilaksanakan secara berjamaah
– Dilaksanakan pada waktu zuhur
– Dilaksanakan dengan didahului dua khotbah

 

5. Jelaskan tata cara Salat Jumat!

Jawaban: 
– Mensucikan diri, pakaian dan tempat ibadah dari hadas dan najis
– Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau tak sedap

– Memakai pakaian yang bersih (disunahkan berwarna putih, memakai kopyah dan wangi-wangian)
– Menyegerakan ke masjid dan melaksanakan salat tahiyyatul masjid dua rakaat sebelum duduk

– Sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, salawat nabi, dan membaca Al-Quran
– Ketika masuk waktu zuhur, muazzin mengumandangkan azan yang pertama
setelah itu, jamaah melaksanakan shalat sunah qabliyyah/shalat sunat Jumat

– Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazzin mengumandangkan azan kedua
– Bagi yang melaksanakan salat jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib mengumandangkan khutbah

– Khatib menyampaikan khutbah dengan dua kali khutbah yang diselingi dengan duduk di antara dua khutbah
– Saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusuk, tidak bercakap, meskipun suara khutbah tidak terdengar.

– Selesai khutbah, muazzin mengumandangkan iqamah, sebagai tanda dimulainya salat Jumat
– Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat
– Sebelum salat, imam mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi yang masih kosong

– Imam memimpin salat Jumat dua rakaat dengan berjamaah
– Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai salat Jumat
– Sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan salah sunah ba’diyah terlebih dahulu

 

6. Sebutkan orang-orang yang dibolehkan untuk tidak Salat Jumat!

Jawaban: 
– Orang sakit
– Sedang hujan lebar, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan salat Jumat
– Musafir
– Perjalanan menuju tempat salat Jumat tidak aman

 

7. Sebutkan sunat-sunat Salat Jumat!

Jawaban: 
– Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid
– Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan warna putih
– Memakai wangi-wangian
– Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut
– Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat
– Melaksanakan salat tahiyatul masjid
– Membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah dimulai
– Memperbanyak doa dan shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.

 

8. Apa yang harus dilakukan apabila tidak melaksanakan Salat Jumat karena berhalangan?

Jawaban:  Wajib melaksanakan salat Zuhur

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 149 150 Semester 1

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 283 284 285 Semester 2

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 83 84 Semester 1

 

 

Kunci Jawaban PAI Kelas 7 Halaman 138

 

9. Sebutkan larangan saat khatib sedang berkhotbah!

Jawaban: 

Berbicara satu kata pun

 

10. Jelaskan hikmah Salat Jumat!

Jawaban: 
– Memuliakan hari jumat
– Menguatkan tali silaturahmi
– Berkumpulnya umat Islam dalam masjid untuk mencari barakah Allah
– Menambah semangat bekerja
– Melipat gandakan pahala kebaikan
– Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 194 195 196 Semester 2

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 283 284 285 Semester 2

 

BACA JUGA : Kunci Jawaban Kelas 9 IPS Uji Kompetensi Halaman 194 195 196 Semester 2

 

KESIMPULAN

 

Demikian Kunci Jawaban PAI kelas 7 semester 2 Halaman 135 136 137 138 semoga bermanfaat untuk para pembaca yang sudah mampir di jawaban buku paket.

kunci jawaban ini ditujukan sebagai bahan referensi Frequently Asked Questions dan latihan untuk siswa dirumah yang berasal dari buku siswa Kunci Jawaban PAI kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017.

 

Pencarian yang paling banyak dicari :

 • Kunci Jawaban Buku Paket Kelas 7
 • Kunci Jawaban Buku Paket halaman 135
 • Kunci Jawaban Buku Paket halaman 136
 • Kunci Jawaban Buku Paket halaman 137
 • Kunci Jawaban Buku Paket halaman 138
 • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 7 kurikulum 2013
 • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 7 semester 2
 • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 7 revisi 2017
 • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 7 semester 2 kurikulum 2013
 • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 7 terbaru
 • Kunci Jawaban Buku Paket Buku Siswa Kelas 7
 • Kunci Jawaban Buku Paket buku siswa
 • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 7 PAI
Advertisement
Azirah Ristin

Recent Posts

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 190 191 192 Semester 2

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 190 191 192 Semester 2…

7 jam ago

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 171 172 173 Semester 2

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 171 172 173 Semester 2…

7 jam ago

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 241 242 243 Semester 2

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 241 242 243 Semester 2…

7 jam ago

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 154 155 156 Semester 2

BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PAI Ayo Berlatih Halaman 154 155 156 Semester 2…

1 hari ago
Advertisement